Lisätietoja

Viljakkala on nykyisin Ylöjärveä, mutta kuului ennen vuotta 1874 Hämeenkyröön. Tämän edellä mainitun väliajan se oli itsenäinen kunta. Kyröskoski on Hämeenkyrön keskus ja muodostuu useiden kylien maista. Vilpee on pieni osa Viljakkalan Sonnunkylää ja siihen luetaan kuuluvan osia Uskelan, Turkkilan sekä Särkän kylistä. Kirjoituksissa lyhenne (rk) tarkoittaa viitettä kirkon pitämiin rippikirjoihin. Toinen lyhenne sss tarkoittaa Suomen Sukututkimus Seuran puhtaaksi kirjoittamia ns. mustia kirjoja (syntyneet, kuolleet ja vihityt). Lisää lyhenteitä (hh) on Hämeenkyrön historia, (ss) on sota surmat netissä, (u) Neuvosto-Karjalan teloitettujen uhriluettelo ja (vl) vuokraus lautakunta. Talojen historioille on oma sivu ja ne ovat siellä kaikki 1950-luvulle asti. Selkeyden vuoksi ja varsinkin ulkopaikkakuntalaisille, Hammaren (1870-1941) on aiempi nimi Kyron paperitehtaalle. Talohistorioiden perässä on myös valokuvia. Katso myös karttoja niin saat paremman kuvan kokonaisuudesta.