Viljakkala

Viljakkalan kansakoulu 1930 luvulla. V4

Säkki. V4

Heiskanmaa rak. 1912 .V4

Kuivaniemi 1942. V4

Viljakkalan keskusta 1950

Mannin ylärin omakotitalot Viljakkalassa 22.8.1968

Ahdepään torppa Särkän kylässä Viljakkalassa. Purettiin 2018 pyörätien alta. V4

Eeva Viljasen mökki Lokastenmäellä (hautuumaa). Mökki on Tuonelan Tiltan entinen asumus

Kurjen talo. V4

Kortti lähetetty 15.12.1907. Kuvattu kirkonmäeltä. V4

Viljakkala Inkula 1920-luvulla. V4

Lähetetty 1905. V4

Kalle Peuraniemi Viljakkala. P1

Viljakkalan Sonnunkylän Mäkelä. Talon pihassa oli punaisten tykki 1918. Kuvassa edessä istuu Tilta ja Aatami Mäkelä. V2

Viljakkalan kentällä Heikki Jutila ylittää rimaa. H4

Viljakkalan keskusta 1960-luvulla.V4
Viljakkalan keskusta 1950. V4
Hepo-Ojan koulu Karhella.
Viljakkala Kourinlahti 1900 alussa. Kortti lähetetty Ida Yliselle
Inkulan silta 1933. Sillan rakensi ilmeiseti Starkin miesten kokoama kiviporukka.
Tapahtuma ? Viljakkalassa